Marts
Mēneša temats:   Mans zaļais dārzs uz palodzes
Lielais jautājums: Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?
Ziņa bērnam: Augi aug noteiktos apstākļos.


Vērtības: daba, darbs
Tikumi: atbildība, centība
Caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmu risināšana,
                                 jaunrade un uzņēmējspēja


Drīz pavasaris nāks
ar pūpolaitām, cīrulīša treļļiem,
kad upei salūzis būs trauslais ledus vāks,
ar palu ūdens izmērcētiem krastiem,
un zelta purenēm, kas saulei pretī smej,
ar bērzu sulām, gāju putnu kāšiem,
un suni tālumā, kas vēja māti rej...
                                           (H.Krūze)
Drīz nāks...vai nav jau atnācis? Klusiņām piezadzies kā  miedziņš vakarā...Bez ledus kaujām, bez cīruļputeņiem, vien dusmīgi pūtis savu vēja stabuli, putnus baidīdams...PAVASARIS. Mīļais, gaidītais, visu gribētais! Dzīvību un prieku nesošais! Mēs viņam piedodam visu! -Saulīti ar zobiem, naktis bez zvaigznēm, vēl vēsos rītus...Lai tik nāk, lai atgriežas kā Sprīdītis mājās...Lai briedina pumpurus un plaucē puķes, lai žāvē peļķes un saceļ putekļus, lai plivina matus un bārsta saules zaķus! Lai, lai...Viss top piedots. Esi sveicināts mājās!
Martā mūsu sarunas būs par pavasari.Vai daba tiešām mostas? No ziemas miega? Kāpēc daba mostas? Vērosim dabas objektus un norises. Stāstīsim par to, kā mainās rotaļāšanās laukums pavasarī. Runāsim par pārvērtībām dabā, cilvēkos; apģērbs pavasarī - telpās un laukā. Kas ir pavasara pali? Sēsim, stādīsim, kopsim un pētīsim augus. Pētisim dabas stihiju - ūdeni, eksperimenti ar ūdeni. Upes, ezeri, jūras - kas kopīgs, kas atšķirīgs? Lielupe, Baltijas jūra. Stāstīsim pēc attēlā redzētā, atcerēsimies piedzīvoto pie jūras, upes. Runāsim par tīrību dabā, kāpēc jāšķiro atkritumi? Kas ar tiem notiek tālāk? Gleznosim pavasari. Spēlēsim teātri, Teātra dienas sagaidot. Ēdīsim  izaudzētos lociņus ( brrr....)  un dzīvosim veseli un ZAĻI!

Esi sveicināts, Pavasari!
Zaļo pirkstiņu darbnīcas
Viss par ūdeņiem
Spēlējam teātri
 

Tuvākie pasākumi

Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.