Visi Zaiga Rozenberga raksti

Es pats

Attīstīt pašapkalpes iemaņas

Reaģēt uz savu vārdu

Pazīt savas personiskās lietas

Attīstīt prasmi lietot pieklājības frāzes

Rosināt saudzīgi attiekties pret dabu

Rosināt atdarināt pieaugušo darbības dabā.

Novērot dabas parādības.

Attīstīt prasmi izteikt savas domas.

Paplašināt vārdu krājumu

Ieinteresēt bērnus darboties ar priekšmetiem

Mācīties saprast jēdzienu -apaļš

Attīstīt prasmi burzīt papīru

Attīstīt prasmi likt klucīšus rinda, vienu aiz otra

Sekmēt radošo pašizpausmi

Veidot prasmi rotaļās darboties kopīgi

Veidot prasmi darboties spēlēs atbilstoši noteikumiem

Attīstīt spējas ar kustību palīdzību izjust ritma maiņu

Sekmēt deju elementu apgūšanu

Mācīties veikt elpošanas vingrinājumus

 

 

 

SAULĪTE 01.04.17 – 30.04.17

 • Veidot saudzīgu attieksmi pret dabu.
 • Rosināt interesi par vērojumiem dabā.
 • Vērot pavasara ziedus, augus.
 • Pārrunāt par augu augšanai nepieciešamo.
 • Mācīt bērniem apliet augus grupiņā.
 • Izpildīt elpošanas vingrinājumus.
 • Papildināt vārdu krājumu:
  • Saulīte silda,
  • Puķe smaržo,
  • Dzeltena puķe.
 • Mācīt uztvert pavasara augus ar sajūtām.
 • Rosināt klausīties tekstu un atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem.
 • Veidot saudzīgu attieksmi pret grāmatām.
 • Veidot izpratni par jēdzieniem “viens”, “divi”.
 • Aktivizēt prievārda “uz” lietojumu.
 • Vingrināties noturēt uzmanību visu rotaļas laiku.
 • Mācīties grupēt dažādas formas priekšmetus.
 • Vingrināties ar apļveida kustību parādīt lielus un mazus riņķus.
 • Mācīties aplicēt saulīti.
 • Veidot prasmi patstāvīgi darboties ar līmi.
 • Iepazīstināt ar dzelteno krāsu un salīdzināt ar dabā novēroto.
 • Izmantojot dažādus materiālus, vingrināties ar rādītājpirkstu zīmēt sauli.
 • Vingrināties salikt riņķīšus dilstoša secībā.
 • Mācīt noplūkt vizbulīti ar garu kātiņu.
 • Aktivizēt piedalīšanos grupas augu pārstādīšanā.

Apģērbs 01.03.17-31.03.17

 • Iepazīstināt ar apģērbu
 • Veicināt vēlmi sadarboties ar grupas biedriem
 • Attīstīt prasmi salīdzināt savu apģērbu ar cita apģērbu
 • Saskatīt krāsas apģērbā
 • Attīstīt pašapkalpes iemaņas
 • Mācīties uztvert un klausīties īsus dzejoļus
 • Nostiprināt priekšstatu par jēdzienu “apaļš”
 • Veidot izpratni, ka apaļš ripo
 • Mācīties šķirot podziņas pēc pazīmēm
 • Veidot interesi par grāmatām un mācīt saudzīgu attieksmi
 • Aktualizēt īpašības vārdu lietošanu, raksturojot apģērbu
 • Nostiprināt prasmi pareizi lietot zīmēšanas piederumus
 • Nostiprināt zināšanas par balto krāsu
 • Līmēt papīra sagataves uz pamatnes
 • Veikt darbības ar telpiskām formām
 • Pieaugušā vadībā soļot vienam aiz otra
 • Attīstīt prasmi iet sāniski

Montesori grupa

Darbojas Montesori grupa, kurā notiek induviduālās un atbalsta nodarbības pirmsskolas bērnu vispusīgai attīstībai.

Montesori nodarbību mērķis ir veicināt bērna attīstību, vispusīgi iepazīstot bērnu, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku, būt aktīvam, paust radošumu.

 • Pastāsti man, un es aizmirsīšu.
 • Parādi man, un es to atcerēšos.
 • Ļauj man izdarīt pašam, un es sapratīšu.