Visi Zaiga Rozenberga raksti

Es pats

Attīstīt pašapkalpes iemaņas

Reaģēt uz savu vārdu

Pazīt savas personiskās lietas

Attīstīt prasmi lietot pieklājības frāzes

Rosināt saudzīgi attiekties pret dabu

Rosināt atdarināt pieaugušo darbības dabā.

Novērot dabas parādības.

Attīstīt prasmi izteikt savas domas.

Paplašināt vārdu krājumu

Ieinteresēt bērnus darboties ar priekšmetiem

Mācīties saprast jēdzienu -apaļš

Attīstīt prasmi burzīt papīru

Attīstīt prasmi likt klucīšus rinda, vienu aiz otra

Sekmēt radošo pašizpausmi

Veidot prasmi rotaļās darboties kopīgi

Veidot prasmi darboties spēlēs atbilstoši noteikumiem

Attīstīt spējas ar kustību palīdzību izjust ritma maiņu

Sekmēt deju elementu apgūšanu

Mācīties veikt elpošanas vingrinājumus

 

 

 

Apģērbs 01.03.17-31.03.17

 • Iepazīstināt ar apģērbu
 • Veicināt vēlmi sadarboties ar grupas biedriem
 • Attīstīt prasmi salīdzināt savu apģērbu ar cita apģērbu
 • Saskatīt krāsas apģērbā
 • Attīstīt pašapkalpes iemaņas
 • Mācīties uztvert un klausīties īsus dzejoļus
 • Nostiprināt priekšstatu par jēdzienu “apaļš”
 • Veidot izpratni, ka apaļš ripo
 • Mācīties šķirot podziņas pēc pazīmēm
 • Veidot interesi par grāmatām un mācīt saudzīgu attieksmi
 • Aktualizēt īpašības vārdu lietošanu, raksturojot apģērbu
 • Nostiprināt prasmi pareizi lietot zīmēšanas piederumus
 • Nostiprināt zināšanas par balto krāsu
 • Līmēt papīra sagataves uz pamatnes
 • Veikt darbības ar telpiskām formām
 • Pieaugušā vadībā soļot vienam aiz otra
 • Attīstīt prasmi iet sāniski