DĀRZS UZ PALODZES.

 • Pārrunas par to, kāpēc uz palodzes veidosim ”dārzu”.
 • Rosināt interesi par augu stādīšanu un kopšanu.
 • Vingrināties apgūt literāro materiālu, izpildot kustības atbilstoši tekstam.
 • Rosināt runāt līdzi literāro tekstu.
 • Vingrināties uztvert tekstu melodijā (ja skolotāja dzied).
 • Mācīties sadzirdēt jautājuma intonāciju.
 • Paplašināt vārdu krājumu- sīpols, saknes, loki, zeme, sēkliņas, sēt.
 • Vingrināties izlikt 3 dažāda izmēra bumbas (aplīšus), salīdzināt tās, uzliekot citu citai virsū.
 • Vingrināties izprast jēdzienus- liels, vidējs, mazs. Salīdzināt kociņus vai zariņus.
 • Vingrināties lietot vārdu vienskaitļa un daudzskaitļa formas: zariņš-zariņi, kociņš-kociņi.
 • Iepazīties ar augu augšanas apstākļiem.
 • Mācīties iestādīt zemē sīpolu, sēt graudiņus vai ātri uzdīgstošus sējumus un kopt tos.
 • Vingrināties vilkt ar otiņu vertikālas līnijas no lejas uz augšu.
 • Rosināt veidot sižetisku zīmējumu- zīmēt saulīti, lai lociņi labāk augtu.
 • Nostiprināt iemaņas strādāt ar vairākām krāsām.
 • Vingrināties pielīmēt sīpolus rindā.
 • Nostiprināt iemaņas līmes zīmuļa aizvēršanā pēc darba.
 • Nostiprināt iemaņas veltnēt plastilīnu starp abām plaukstām- garenas formas desiņu.
 • Rosināt izvēlēties atbilstošas plastilīna krāsas.

Apģērbs 01.03.17-31.03.17

 • Iepazīstināt ar apģērbu
 • Veicināt vēlmi sadarboties ar grupas biedriem
 • Attīstīt prasmi salīdzināt savu apģērbu ar cita apģērbu
 • Saskatīt krāsas apģērbā
 • Attīstīt pašapkalpes iemaņas
 • Mācīties uztvert un klausīties īsus dzejoļus
 • Nostiprināt priekšstatu par jēdzienu “apaļš”
 • Veidot izpratni, ka apaļš ripo
 • Mācīties šķirot podziņas pēc pazīmēm
 • Veidot interesi par grāmatām un mācīt saudzīgu attieksmi
 • Aktualizēt īpašības vārdu lietošanu, raksturojot apģērbu
 • Nostiprināt prasmi pareizi lietot zīmēšanas piederumus
 • Nostiprināt zināšanas par balto krāsu
 • Līmēt papīra sagataves uz pamatnes
 • Veikt darbības ar telpiskām formām
 • Pieaugušā vadībā soļot vienam aiz otra
 • Attīstīt prasmi iet sāniski

06.03.-10.03. Kas dzīvo ūdenī?

Upīte plūst pa mežu

Tajā vardītes dzīvojas.

Ūdentiņš šalkojas klusi, tik klusi

Un uz akmeņiem skalojas.

 • Veidot priekšstatu par dažādām ūdens krātuvēm.
 • Pārrunāt drošības noteikumus ūdens tuvumā.
 • Rosināt priecāties par dabas daudzveidību.
 • Rosināt pastāstīt, kas attēlots ilustrācijā.
 • Aktivizēt runā īpašības vārdus, stāstot par priekšmetu ārējo izskatu. Iepazīstināt ar terminu “skaņa”.
 • Mācīt saskaņot skaitļa vārdus ar lietvārdu dzimtē, skaitlī un locījumā, atbildot uz jautājumu  cik?.
 • Vingrināt prasmi grupas telpā saskatīt priekšmetus, kas līdzinās četrstūrim, aplim.
 • Rosināt interesi par ūdens valstību. Sniegt priekšstatus par zivs uzbūvi un dzīves vidi. Veidot saudzīgu attieksmi pret dzīvo dabu.
 • Vingrināt vienmērīgi noklāt ar ūdeni papīru, izmantojot otu.
 • Iepazīstināt ar netradicionāliem zīmēšanas paņēmieniem un materiāliem.
 • Mācīt veidot sīkas bumbiņas un saplacināt tās ar pirkstu galiem.
 • Turpināt attīstīt prasmi griezt ar šķērēm, griezt strēmeles gabaliņos,veidot ūdenszāles pielīmējot tās.
 • Limonādes pagatavošana, vingrināsimies vienmērīgi maisīt šķidrumu.
 • Vingrināties vilkt un izpūst caur salmiņu ūdeni.

Sava atspulga vērošana peļķē vai bļoda, ūdens skaņas – klausīsimies ierakstos. Vingrināsimies piesūcināt un izspiest ūdeni no švammes vai lupatiņas. Pagaršosim, pasmaržosim jūras kāpostus vai kādu citu jūras produktu. Rotaļa ” Zivju ķeršana” .

27.02.-03.03. Lietus un peļķes.

Pik, pik, pik un pak, pak, pak!

Lietiņš krīt piku pak.

Tip, tip, tip un tap, tap, tap!

Zaķēns lēkā tipu – tap.

 • Vērot izmaiņas dabā dažādos gadalaikos, sekmēt interesi par dabas parādībām.
 • Rosināt vērot un pastāstīt par laika apstākļiem.
 • Turpināt attīstīt prasmi uzmanīgi klausīties stāstījumu un dzejoļus, rosināt tos atstāstīt.
 • Atkārtot īso un garo patskaņu izrunu.
 • Vingrināt salīdzināt vienāda un atšķirīga skaita priekšmetu kopas, pieliekot vienu priekšmetu pie otra, vingrināt atšķirt jēdzienus ” vairāk”,  ” mazāk”, ” vairāk nekā”, mazāk nekā”.
 • Nostiprināt skaitīšanas iemaņas.
 • Veidot priekšstatu par laika apstākļiem un to atainojumu grupas dabas kalendārā.
 • Rosināt pastāstīt, kādi laika apstākļi bija vakar un kādus vēlētos rīt.
 • Vingrināties izkrāsot noteiktu laukumu, ievērojot robežas
 • Rosināt pēc paša iniciatīvas radoši papildināt zīmējumu
 • Pievērst uzmanību zīmuļa pareizai turēšanai zīmēšanas laikā.
 • Nostiprināt iemaņu veidot bumbiņu, vingrināt ar pirkstu galiem piespiest to pie pamatnes, veidojot lietus lāsītes.
 • Veidot prasmi sakārtot darba vietu pēc darba veikšanas.
 • Rosināt priecāties par paša paveikto darbu.

Klausāmies ar aizvērtām acīm, kā līst lietus, kā tek ūdens no krāna, kā pil, lejas. Noteiksim kāds ūdens ir peļķēs, lēksim pāri peļķēm izpētīsim vai ūdens smaržo, vai smird. Garšosim, kura glāzē ūdens ir salds, skābs, sāļš. Pagatavosim limonādi.