20.03. – 24.03. Krāsainā nedēļa, skaņu nedēļa.

Ai, kāds prieks, ai kāds prieks, nokusis ir sniegs.

Ai, kāds prieks, ai kāds prieks, putniņš laukā dzied.

Ai, kāds prieks, ai kāds prieks, skaties tur un tur.

Ai, kāds prieks, ai kāds prieks, saule pavasari bur.

ĢĒRBSIMIES KATRU DIENU SAVĀ KRĀSĀ.

 • Rosināsim pastāstīt par saviem vērojumiem pavasarī tuvākajā apkārtnē.
 • Rosināsim saklausīt un noteikt dažādu materiālu, priekšmetu un dzīvu būtņu, parādību radītās skaņas.
 • Mācīsimies raksturot skaņas īpašības – klusa, skaļa, griezīga, maiga…
 • Minēsim izdomātās aprakstošās mīklas.
 • Vingrināsimies atdarināt skaņu kopas literārajā tekstā.
 • Mācīsimies veidot aprakstošus stāstījumus par priekšmetiem, izsakot savas domas.
 • Vingrināsimies noteikt ar priekšmetiem un cipariem lielāks, mazāks, vienāds.
 • Vērosim ko daba pavasarī var redzēt, sajust, saklausīt.
 • Vingrināsimies noklāt lapas fonu ar krītiņu, turot to guļus.
 • Vingrināsim prasmi pazīt atvasinātās krāsas.
 • Rosināsim bērnus lietot  uzturā salātus.
 • Pētīsim, taustīsim, smaržosim, garšosim dažādus pavasarīgus dārzeņus.
 • Vingrināsimies dārzeņus sagriezt ar plastmasas nazīti.
 • Klāsim galdu un baudīsim pavasarīgos salātus.

13.03.-17.03. Pavasara stāsts.

Ligzdā dzīvo zvirbulīši.

Skat, jau mostas mīlulīši.

Čir, čir, čir, čir, čir, čir,

Skat jau mostas mīlulīši.

Ligzdiņu mēs atstāsim,

Saulē spārnus sildīsim.

Čir, čir, čir, čir, čir, čir,

Saulē spārnus sildīsim.

 • Rosināsim dabā vērot pavasara pazīmes.
 • Nostiprināsim priekšstatus par to, kā mainās cilvēka apģērbs, mainoties laika apstākļiem.
 • Attīstīsim prasmi atšķirt prozu no dzejas.
 • Mācīties uztvert dzejoļa tēmu un pateikt, par ko tajā stāstīts.
 • Aktivizēsim vārdu krājumā norādāmos vietniekvārdus “šis”, “šī”. ” “tas”, “tā”.
 • Attīstīsim prasmi veidot dialogus ar pieaugušajiem un citiem bērniem.
 • Vingrināsimies iztrunāt līdzskaņus “š” un “s”.
 • Vingrināsimies atkārtot dzirdētās skaņas-pieklaudzināt, izplaukšķināt.
 • Nostiprināsim zināšanas par diennakts daļām. Izzināt, kas katrā laikā notiek.
 • Nostiprināsim zināšanas par koku. Pilnveidosim prasmi un vārdu krājumu – vērosim pūpolus, koku pumpurus un raksturosim tos.
 • Rosināsim papildināt zīmējumu.
 • Vingrināsimies dabā vēroto attēlot savā zīmējumā.
 • Vingrināsimies izveltnēt “desiņas” , pūpola zars, mācīsimies veidot apaļas formas – pūpoliņus saplacināt un piestiprināt.
 • Vingrināsimies griezt dziju īsos gabaliņos un tos pielīmēt vai piesiet saulītes trafaretam.