Daba pavasarī

Dili, dili, dili din,
Atskan zvaniņš dzin, dzin, dzin! (Skandina iedomātu zvaniņu.)
Pamodina vabolīti, (Saliektus labās rokas pirkstus kustina, atdarinot vabolīti.)
Pamodina taurenīti, (Kopā krusteniski saliek abu roku plaukstas kā tauriņa spārnus, kustina.)
Mostas apkārt viss, kas jauks, (Izpleš rokas.)
Mosties, mosties, mīļais draugs. (Sit plaukstas.)

B. Brice

Iepazīstināt bērnus ar dažām Latvijas putnu sugām (zvirbulis, kaija, balodis, pīle, stārķis);

Veidot priekšstatu par putna ārējām pazīmēm;

Prasmi lietot runā vārdus: knābis, aste, galva, spārni, spalvas, ogas, graudi;

Klausīties putnu balsis, atdarināt putna dziesmas;

Attīstīt smalkās muskulatūras kustību koordināciju, aplicēšanā;

 

Pētīt dabas parādības (lietus);

Pētīt lietus kustību;

Paplašināt vārdu krājumu (gāž, smidzina);

Klausīties lietus skaņu;

Iesaistīt bērnus ar lejkanniņām aplaistīt puķes ārā;

Radoša darbošanās, izkrāsot puķītes attēlu ar zīmuļiem;

 

Zināšanu paplašināšana par pavasari un tā novērošana;

Vingrināt bērnu uzmanību, atmiņu un koncentrēšanās spējas;

Sekmēt uzmanības noturēšanu nodarbības laikā;

Iedrošināt izrunāt vārdus: daba, ārā, puķe, lapa;

Veidot saudzīgu attieksmi pret dabu;

Turpināt iepazīt zaļo krāsu, veidojam no plastilīna kāpuriņu;

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *