Septembris

Pīlādžogas sāk rotāties savos oranžajos svārciņos, bet zaļās lapas pārtop dzeltenā vai sārtā tonī... Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads.
 

Mēneša temats:    Ceļā uz Zinību zemi.

Septembrī mūsu jaunie un esošie audzēkņi nāks kopā un mācīsies draudzēties, mūsu jaukās un sirsnīgās skolotājas un skolotāju palīgi palīdzēs jaunatnācējiem adaptēties grupiņās. Runāsim par ģimeni- es, mamma, tētis. Mācīsimies pieklājīgu uzvedību un valodu, stāstīsim par vasaras notikumiem. Pētīsim, kāda vide ir mums apkārt, kāda drošība ir tajā jāievēro. Iepazīsim pasauli rotaļājoties. Runāsim par darbu un darba tikumu, un, protams, darbosimies paši- palīdzēsim viens otram, pildīsim savus mazos ikdienas pienākumus un mācīsimies saprast, ko nozīmē vārdi  - "katrai lietai ir sava vieta".
Esam ceļā uz jaunām zināšanām, esam ceļā uz Zinību zemi!

Septembrī:
  • Svinēsim Zinību dienu
  • Godināsim tētus
  • ​Sportosim Sporta svētkos
  • Atzīmēsim rudens saulgriežus- Miķeļdienu
Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.

 

Tuvākie pasākumi