Kontakti

SIA “Mītavas Elektra”  Pirmsskolas izglītības iestāde  “Varavīksne” :

  • Vaļņu iela 6, Jelgava, LV-3001
  • tālrunis 63021000


Skatīt lielāku karti

 

Kontakti:

PII “Varavīksne” Vadītāja: Zaiga Rozenberga

Tālrunis: 29337554

Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no 16:00 līdz 19:00

Pieņemšanas laiks saskaņā ar iepriekšēju vienošanos

PII “Varavīksne” Saimniecības daļas vadītāja: Silvija Narvaiša Tālrunis: 29151939

SIA „Mītavas Elektra” maksājumu rekvizīti:

Vienotais Reģ.nr. LV43603009810

Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001

AS „SEB Banka” kods UNLALV2X

Konts. LV66UNLA0008009467321