01.07.2020. plkst. 09:17 – 17.07.2020. plkst. 09:17
Pašiem sava baskāju taka! Paldies skolotājai Inetai!