11.09.2019. – 12.09.2019.
Vecāku sapulces
Informācija vecākiem!

"Taurenīšu" grupas vecāku sapulce notiks š.g. 11. septembrī plkst. 17:00

"Zaķīšu" grupas vecāku sapulce notiks š.g. 12. septembrī plkst. 17:00

Izrunāsim aktuālitātes pirmsskolas pedagoģijā,
iepazīsimies ar iestādes atjaunoto mājas lapu,
aktualitātes grupiņā u.c. jautājumus.