Šonedēļ mēs:
( 17.02. līdz 21.02.)

  • Atbildēsim uz jautājumu: "Kā tevi sauc?"
  • Dabā pētīsim un līmēsim papīra sniegpulkstenītes
  • Šķirosim lielus klucīšus lielās un mazus klucīšus mazās kastēs
  • Klausīsimies trokšņus dabā