Šonedēļ mēs
(06.07. līdz 10.07.)

* Stāstīsim par savu pieredzi pie ūdens, kāpēc jāievēro drošības noteikumi.
* Klausīsimies pasaku par jūras iemītniekiem.
* Zīmēsim un gleznosim jūru, jūras iemītniekus, pludināsim, vērosim kā mainās krāsas.
* Izrunāsim kas ir jūra, upe, ezers, dīķis, peļķe.
* Eksperimentēsim, kādi šķidrumi ar ūdeni sajaucas un kādi nesajaucas, piem. (piens, sula, eļļa).
* Eksperimentēsim, lejot ūdeni uz dažāda veida audumiem, vērosim uzsūkšanās ātrumu,
*Vērosim un stāstīsim, ko pamanījām, par ko tanī brīdī domājām.
* Attīstīsim prasmi būt pacietīgākiem.
*Mācīsimies sagaidīt savu kārtu, izdarīsim darbu līdz galam.
* Mācīsimies grūtību gadījumā lūgt palīdzību grupas biedriem vai pieaugušajam.
* Gūsim pozitīvu pieredzi darbojoties kopā, āra vidē, veidojot ūdens pasauli.
* Mācīsimies dalīties un prasīt atļauju izmantot otra lietas.

“Taurenīši” 3-4 gadīgie bērni

Balts taurenis pie taureņa slīgst,
Bet trešais tiem vaicā: - Vai drīkst?
Ceturtais klusēdams notupstas,
Piektais man plaukstā pārvēršas.
Sestais ļaujas vējam, kas garām skrien,
Kopā ar septīto - uz debesīm vien!
                                     ( S.Bērziņa)

Esam "taurenīši" -mazie, maigie pavasara brīnumiņi, krāsainie prieka vēstneši... Esam mīļu acu skatu noglāstīti un saules apmīļoti.

Mēs nesam prieku visiem, bet visvairāk- mammai, tētim, brālītim...


 

Mūsu ikdiena un svētki