Šajā mēnesī mēs:
  • vērosim pārvērtības dabā - pavasaris,
  • vērosim, kā mostas kukaiņi, tārpiņi,
  • rūpēsimies par grupiņas "zaļo dārzu",
  • vērosi, garšosim, smaržosim pavasara lociņus,
  • noskaidrosim, kāpēc zaļumi ir veselīgi,
  • piedalīsimies kustību rotaļās āra vidē,
  • rakstīsim burtu elementus,
  • mācīsimies atšķirt un nosaukt pirmo skaņu vārdā,
  • piedalīsimies b/d pavasara talkā.


 

“Taurenīši” 3-4 gadīgie bērni

Balts taurenis pie taureņa slīgst,
Bet trešais tiem vaicā: - Vai drīkst?
Ceturtais klusēdams notupstas,
Piektais man plaukstā pārvēršas.
Sestais ļaujas vējam, kas garām skrien,
Kopā ar septīto - uz debesīm vien!
                                     ( S.Bērziņa)

Esam "taurenīši" -mazie, maigie pavasara brīnumiņi, krāsainie prieka vēstneši... Esam mīļu acu skatu noglāstīti un saules apmīļoti.


Mēs nesam prieku visiem, bet visvairāk- mammai, tētim, brālītim...


Lepojamies  ar mūsu skolotāju Ingu Savicku, kura ieguvusi Jelgavas pilsētas Atzinības rakstu par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu izglītošanā. No sirds sveicam! Tavi kolēģi.


 

Mūsu ikdiena un svētki