Māci mani māmuliņa
Visādam darbiņam.
Izmācīsi darbiņam,
Māci gudru padomiņu.

Mūzikas autore A.Ābele, izpilda radošā apvienība "Pali"