Angļu valoda

Nodarbības bērniem, vecumā no 3 līdz 6 gadiem, vada skolotāja Aija Ivuškāne, t. 25768959
 


Let us speak English!
Ak, šie mūsu mazie mīluļi!


Mēs, vecāki un vecvecāki,  jau esam jau dzirdējuši, kā  mūsu atvasītes, vēl lāgā neprotot savu dzimto valodu,  jau dungo un dudina kaut kur dzirdētus un saklausītus  „svešvārdus”…Un tas ir apsveicami, jo bērnam ir sācies valodu apguves sensitīvais periods ( pēc M. Montesori), kad viņš ar īpašu vieglumu apgūst un atceras vārdiņus, skaņas, burtus. Nepalaidīsim šo īpašo periodu garām, jo vēlāk to sasniegt būs grūtāk un vajadzēs lielāku piespiešanos.

Agrīnā bērnība ir ļoti piemērota, lai uzsāktu svešvalodu apguvi – bērni ir atvērti jaunai, pozitīvai pieredzei. Bērnu iztēle un dzīvā interese par visu jauno, sniedz skolotājam neierobežotas iespējas palīdzēt bērniem apgūt un nostiprināt angļu valodas pamatus.

Apgūstot svešvalodu, bērns uzzina, ka pasaulē ir citas valodas, citas valstis, cilvēki, kas vienlaikus ir līdzīgi un atšķirīgi no mums. Jaunas valodas apguve attīsta atmiņu, uzmanību, paplašina redzesloku, uzlabojas motorikas prasmes, bet pats galvenais – tiek ielikti pamati interesei par plašāku pasauli – citām valstīm, cilvēkiem un valodām.

Tā kā lielākā daļa bērnu bērnudārzā vēl tikai apgūst lasīt un rakstīt prasmi, angļu valodas apguvē regulāri izmantojam dziesmas, skaitāmos pantus, zīmēšanu. Šajā vecumā bērni nereti vēl nav pilnībā apguvuši savu dzimto valodu, tāpēc mūzika un dziesmas ir ideāls vidutājs starp bērnu, skolotāju un valodu. Šajā vecumā bieži var novērot, ka bērns svešvalodā raiti dzied vēl pirms viņš sāk apzināti izteikt un virknēt vārdus.

Dziesmas ir autentisks valodas materiāls, dziesmās valoda izpaužas tās dabiskajās struktūrās un saturiskajā kontekstā. Dziesmām raksturīgs frāžainums, kas pat pavisam maziem bērniem ļauj iegaumēt prāvus jau gatavus svešvalodas fragmentus. Melodija un ritms palīdz apgūto tekstu nostiprināt ne vien īstermiņa, bet arī ilglaicīgajā atmiņā.

 
 
Tēmas, kuras katru mēnesī mācāmies:
Septembris Iepazīšanās / Izsauksmes vārdi/ Rudens
Oktobris / Rudens apģērbs/ Galva/ķermenis
Novembris Mājas ārpuse/ dārzs/ dārzeņi
Decembris Ziemas apģērbs/ Ziemassvētki/ Dāvanas
Janvāris Mājas iekšpuse/ priekšmeti istabās/ Ziemas aktivitātes
Februāris Ģimene/ mājas mīluļi /mājas apģērbs/
Marts Pavasaris/ pavasara apģērbs/ dzīvnieki
Aprīlis Pavasara aktivitātes/ kukaiņi/
Maijs Vasara/ Augļi / ogas/ putni