Bērna attīstība no 3-4 gadu vecumam

Bērna attīstība no 3-4 gadu vecumam

 
Kustību attīstība Roku un pirkstu veiklība  Kognitīvās prasmes (uztvere) Valodas  prasmes Sociālā  un emocionālā attīstība
Labi rāpjas. Uzkāpj/ nokāpj pa trepēm pārmaiņus solī.
Skrien. Brauc ar trīsriteni, minot pedāļus.
 Noliecas un paceļ kaut ko nepakrītot.
 
Uzzīmē apli, vertikālu un horizontālu līniju ar krītiņu vai zīmuli.
Šķir lapas grāmatā.
Uzceļ torni no vismaz 6 klucīšiem.
Pazīst vismaz 3 krāsas.
Var sašķirot 3 ģeometriskas formas.
Var salikt attēlu no 3-4 gabaliem.
Var parādīt attēlam atbilstošu priekšmetu telpā.
Saprot lielāko daļu no sacītā.
Atpazīst un var nosaukt lielāko daļu no priekšmetiem savā tuvākajā apkārtnē.
Var pateikt, kā viņu sauc un cik viņam gadu.
Runā 4-5 vārdu teikumus.
Lieto vārdus: es, tu, mēs.
Brīvi pauž pieķeršanos, spēj paust dažādas emocijas. No 3 gadu vecuma spēj uz īsu brīdi būt šķirts no vecākiem
 
Ieteicams vērsties pie speciālista, ja bērnam ir vērojamas vairākas no šīm pazīmēm:
 • bērns bieži krīt un nevar apgūt kāpšanu pa kāpnēm
 • bērns runā ļoti neskaidri
 • bērnam vērojama pastiprināta siekalošanās
 • bērnam ir izteiktas grūtības darboties ar maziem priekšmetiem
 • bērns nevar uzzīmēt apli pēc parauga, sasniedzot 3 gadu vecumu
 • bērns nesaprot vienkāršus norādījumus
 • bērns nespēj izveidot dažu vārdu teikumus
 • bērns neizrāda interesi par citiem bērniem
 • bērns neizrāda nekādu  interesi par lomu spēlēm ( piem., veikalos)
 • bērnam ir ļoti lielas grūtības uz laiku šķirties no mammas
 • bērns bieži mostas naktīs .
 
Vairāk par šo tematu var uzzināt šeit:
http://drosaberniba.lv/emacibas/kursi/modulis-1