Aprīlis

Mēneša temats: Krāsainā pasaule

Lielais jautājums: Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?
Ziņa bērnam: Dabā ir sastopama visa krāsu palete.


Vērtības: daba, darbs
Tikumi: atbildība, centība
Caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmu risināšana
                          
APRĪLIS krāso pasauli...Ne nu krāso, ne ir! Tikai reta "Kaukāza" plūmīte briedina ziedpumpurus, lai pēkšņi vienā naktī saplauktu baltā kupenā...Krāsainā pasaule vēl ir tikai mūsu iztēlē, tāpat kā vīzija par saulainu un no ierobežojumiem brīvu vasaru. Aiz loga Daba zīmē vien zaļganpelēcīgu krāsu gammu, tikai pa retam iemetot pa kādam triepienam dzeltenās un koši zilās...
Saka jau, ka dzīve varot izmainīties vienā acumirklī, un tam nu būs jānotic, jo pēdējo trīs nedēļu laikā mēs visi no aktīvajiem "sazin kur" skrējējiem esam kļuvuši par bažīgajiem "neko darīt" mājās sēdētājiem. Dzīve ievieš savas korekcijas, un nav ko gauzties - viss pāries, un viss būs atkal labi! Šī pasaule pastāv jau miljoniem gadu,  un mūsu senču spēks ir caur mātes pienu mums nodots! Tādēļ ticam un turamies!
Aprīli, aprīli! Uz tevi un pasauli šobrīd veramies caur loga rūti...Un, lai gan aina mums katram paveras citāda, visi kā viens varam teikt: "Cik daudzveidīgā dabā mēs dzīvojam!"
APRĪLĪ pievērsīsim uzmanību pārvērtībām dabā un sevī - kā mēs jūtamies, atnākot pavasarim? Kā jūtamies šajā sarežģītajā pašizolācijas laikā? Vai esam gatavi grūtību pārvarēšanai? Pamanīsim, ieklausīsimies un vērosim putnus. Kādi putni mājo pie mums pagalmā, mežā? Kas ir gājputni? No kurienes tie atgriežas un kāpēc? Dienās, kad saulīte mūs lutinās ar saviem glāstiem, pamanīsim pirmo krāsaino taureni, pirmās mušiņas un kukaiņus uz loga rūts, pirmās dzeltenās māllēpītes, kas kā mazas saulītes izbērtas zaļajā zālē, un košo zilzvaigznīšu klājienu Alunāna parkā..., un vārnu satraukto ķērkšanu, kas kā trakas sargā savus nulle kā izperētos mazuļus...Vērosim, pamanīsim un saskatīsim kopīgo un atšķirīgo.
Bez Lieldienām arī nekā! Par spīti karantīnai, tās atnāks un būs! Tikai šoreiz vēl ģimeniskākas, vēl apcerīgākas, un lielo augšāmcelšanās jēgu vēl vairāk izgaismojošas...
Un ievērosim principu 2+2! Un sargāsim sevi un savus mīļos! Un, paejot garām svešiniekam uz ielas, nenovērsīsimies aizdomīgumā...,bet uzsmaidīsim viens otram:))) Jo tā mēs vieglāk un saulaināk pārdzīvosim šo laiku. TURAMIES VISI !!!


 

Tuvākie pasākumi

23.03.2020.
Lūdzam katru piektdienu sniegt informāciju par jūsu plāniem apmeklēt vai neapmeklēt bērnudārzu nākamajā nedēļā. Ja esat mūs informējuši par prombūtni ilgākā laika periodā kā nākamā nedēļa - atkārtoti sūtīt nav nepieciešams. Ziņu sūtīt uz vadītājas e-pastu zaigaro@inbox.lv
Uzmanību vecākiem!
27.03.2020.
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
 
Ārkārtējās situācijas laikā:
 
  1. Sniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, atbalstu ēdināšanai - pārtikas paku 12,00 euro (divpadsmit euro un 00 centi) apmērā nedēļā katram izglītojamajam (turpmāk – atbalsts).
  2. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus izvērtēt pamatojumu  atbalsta sniegšanai izglītojamajam un nodrošināt atbalsta sniegšanu.
  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītājam.  
Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.RāviņšTeksta paraugs iesniegumam:
 
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds_________________________________________
Tālrunis__________________      E-pasta adrese __________________________________
Bērna vārds, uzvārds __________________________________________________
Jelgavas SIA “Mītavas Elektra” PPII”Varavīksne” izglītojamais.
 
                                                               IESNIEGUMS
          par Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.
 
 
         Covid-19 izraisītā krīze finansiāli ir ietekmējusi mūsu ģimeni.
         Lūdzu atbalstu ēdināšanai – pārtikas paku 12 euro vērtībā, lai nodrošinātu bērnam ēdināšanu.
         Atbalsts nepieciešams katru nedēļu līdz ārkārtējās situācijas beigām.
 
 
 
 
Datums______________          Paraksts/atšifrējums            ____________________________________
                                   
                                               
 
Informācija par personas datu apstrādi
 
Datu apstrādes mērķis ir iestādes saziņai ar iesnieguma iesniedzēju un atbalsts ārkārtējā situācijā.
Pamatojums datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), c), d) un e) apakšpunkts.
Personas datu apstrādātājs iestādē ir iestādes vadītājs un tā pilnvarota persona.
Personas datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001,              e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005535, 63005538.
Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis: 63005444.
Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/
 
 
 
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMIEM ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ( veidlapas paraugs pabalsta saņemšanai pievienots zemāk)
28.03.2020. – 30.04.2020.
Dārgie vecāki!
Sakarā ar valstī izsludināto karantīnu vīrusa Covid-19 izplatīšanās dēļ, ir noteikti vairāki ierobežojumi, bet pirmsskolas izglītības iestāde strādā, un vecākiem, kuriem nav iespēja ar bērnu palikt mājās un mācīties attālināti, ir iespēja apmeklēt iestādi.
Vecāki, kuru bērni aprīlī neapmeklēs pirmsskolas iestādi un par to ir rakstiski līdz 01.04.2020. paziņojuši vadītājai, saimniecības maksu par aprīli maksās samazinātā apmērā - t.i. -
  • ja iestādi apmeklē 1 bērns, tad maksa ir 40 Eur
  • ja iestādi apmeklē 2 bērni, tad maksa ir 30 Eur par katru bērnu.
Saimniecības maksa ir jāveic pēc rēķina saņemšanas līdz 10.04.2020.
Ja saimniecības maksa tiek kavēta, tad paliek spēkā līguma nosacījumi.
Vecākiem, kuriem par bērnu nav iesniegums, un bērns apmeklē pirmsskolas iestādi, saimniecības maksa ir līgumā noteiktajā apjomā.

Būsim uzmanīgi, veseli, savstarpēji cienoši, un ievērosim valstī noteikto kārtību!


Pirmsskolas izglītības iestādes valde.
Informācija vecākiem par bērnudārza maksām karantīnas laikā.
Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.