Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgava, LV-3001
e-pasta adrese:  
Tālrunis:+37129337554

Bērnu dārza darba laiks no plkst. 7:00 līdz 19:00 ( katru darba dienu)
Bērnudārza apmācības valoda: latviešu 
 

Vadītāja
Zaiga Rozenberga
t.+37129337554

Metodiskā darba vadītāja 
Aija Ivuškāne  
t. +37125768959 

Saimniecības daļas vadītāja
Silvija Narvaiša  
t.+37129151939 
 
SIA ” Mītavas Elektra ” maksājumu rekvizīti:

Vienotais Reģ. nr. LV43603009810
Vaļņu iela 8, Jelgava, LV-3001
AS „ SEB Banka” kods UNLALV2X
Konts:  LV66UNLA0008009467321

Grāmatvede: t.+37129191952
Lietvede: t.+37129623236
Jūsu Vārds, Uzvārds: *
E-pasts vai tālrunis saziņai: *
Jūsu ierosinājums, jautājums: *
Kontaktformā ievadītie dati tiks izmantoti tikai, lai atbildētu uz Jūsu iesūtīto jautājumu.
Uz anonīmi iesūtītiem jautājumus atbildes nesniedzam.