Daba pavasarī

Dili, dili, dili din,
Atskan zvaniņš dzin, dzin, dzin! (Skandina iedomātu zvaniņu.)
Pamodina vabolīti, (Saliektus labās rokas pirkstus kustina, atdarinot vabolīti.)
Pamodina taurenīti, (Kopā krusteniski saliek abu roku plaukstas kā tauriņa spārnus, kustina.)
Mostas apkārt viss, kas jauks, (Izpleš rokas.)
Mosties, mosties, mīļais draugs. (Sit plaukstas.)

B. Brice

Iepazīstināt bērnus ar dažām Latvijas putnu sugām (zvirbulis, kaija, balodis, pīle, stārķis);

Veidot priekšstatu par putna ārējām pazīmēm;

Prasmi lietot runā vārdus: knābis, aste, galva, spārni, spalvas, ogas, graudi;

Klausīties putnu balsis, atdarināt putna dziesmas;

Attīstīt smalkās muskulatūras kustību koordināciju, aplicēšanā;

 

Pētīt dabas parādības (lietus);

Pētīt lietus kustību;

Paplašināt vārdu krājumu (gāž, smidzina);

Klausīties lietus skaņu;

Iesaistīt bērnus ar lejkanniņām aplaistīt puķes ārā;

Radoša darbošanās, izkrāsot puķītes attēlu ar zīmuļiem;

 

Zināšanu paplašināšana par pavasari un tā novērošana;

Vingrināt bērnu uzmanību, atmiņu un koncentrēšanās spējas;

Sekmēt uzmanības noturēšanu nodarbības laikā;

Iedrošināt izrunāt vārdus: daba, ārā, puķe, lapa;

Veidot saudzīgu attieksmi pret dabu;

Turpināt iepazīt zaļo krāsu, veidojam no plastilīna kāpuriņu;

10.04.- 13.04. Lieldienas.

Kas tur klaudz, kas tur brauc?

Rateļi klab, riteņi grab,

Sunīši reju rej, ļautini skreju skrej,

Visi bērniņi sauc:

Lieldiena, Lieldiena brauc!

 •  Iepazīstināsim bērnus ar raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām: tautasdziesmas, olu krāsošanu, šūpošanos.
 • Aktivizēt vārdu krājumā apstākļa vārdus ( augšā – lejā…)
 • Pievērst uzmanību pareizai darbības vārdu lietošanai tagadnē un nākotnē.
 • Pilnveidot prasmi atbildēt uz jautājumu ” cik?” .
 • Veidot priekšstatu par augšanas ciklu, piemēram, vista- ola – cālis, un par augšanai nepieciešamiem apstākļiem.
 • Pilnveidot iemaņas zīmēt sīkas detaļas – acis, knābi, kājas, spārnus…
 • Vingrināsimies izveidot bumbiņu un ar īkšķiem iespiest tajā iedobumu, vingrināsim prasmi ar pirkstiem nolīdzināt maliņas, veidojot groziņu ar rokturīti.
 • Ar delnu apļveida kustībām izveltnēt ar plaukstām mazas oliņas, kuras ieliksim groziņā.
 • Veidosim lieldienu kompozīcijas un apsveikumus Lieldienām.
 • Iesim ciemos pie robežsargiem.

Montesori grupa

Darbojas Montesori grupa, kurā notiek induviduālās un atbalsta nodarbības pirmsskolas bērnu vispusīgai attīstībai.

Montesori nodarbību mērķis ir veicināt bērna attīstību, vispusīgi iepazīstot bērnu, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku, būt aktīvam, paust radošumu.

 • Pastāsti man, un es aizmirsīšu.
 • Parādi man, un es to atcerēšos.
 • Ļauj man izdarīt pašam, un es sapratīšu.