Jūlijs
Mēneša temats: Vasarai vārti vaļā: ūdens un augu pasaule
Lielais jautājums: Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju??
Ziņa bērnam: Bez ūdens nav dzīvības uz zemes. Bez ūdens dabā neaug nekas.


Vērtības: Daba, darba tikums
Tikumi: Atbildība, centība
Caurviju prasmes: Kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja.

Jūlijs – siena un liepzieda mēnesis.

Jūlijs ir vasaras galvenais mēnesis. Ja jūlija sākumā vēl ir ziedu laiks, tad siena mēneša beigās jau ražas laiks. Jūlijs ir siltākais un nokrišņiem bagātākais vasaras mēnesis. Ticējums saka, ja ir silts jūlijs un vēss augusts, tad būs auksta ziema. Bet kur nu vēl ziema! Saulīte staigā pa zemes virsu, tipina tavās pēdās un cepina, kā uz pannas...Veldzi nedod arī atvērtais logs, jo šķiet, ka vasara iekāpusi pa logu arī istsbā.

Baznīcu smailie torņi saulē dur asus pirkstus un baznīcu gaiļi mākoņus tvarsta...Strazdi vairs nesvilpo, un lakstīgalas un cīruļi tūlīt beigs savu dziesmu..., vien vārnas kokā mēdās. Zied kartupeļi, gaiss smaržo kā snauda svaigā sienā. Vasara liek vāzēs margrietiņas, rozes un peonijas, kas aizmirstas noplūkt Jāņu vainagiem...Mati un grīdas piebirušas jasmīnu zelta putekšņiem...

Jūlijs “Varavīksnē” būs augu vākšanas un herbāriju veidošanas laiks. Kārtosim herbārija augus albumā. Mācīsimies saudzēt dabu, vērot pārmaiņas dabā mūsu pagalmā un parkā. Iemēģināsim un izzināsim baskāju taku. Vērosim un zīmēsim vasaras debesis saulainā un mākoņainā dienā. Pētīsim un izzināsim dabu visapkārt. Mācīsimies sakārtot pareizā secībā sēriju attēlus. Minēsim aprakstošās mīklas. Veiksim eksperimentus ar ūdeni, spēlēsim dažādas rotaļas ar ūdeni. Mazgāsim rotaļlietas. Stāstīsim par vērojumos gūtajiem iespaidiem. Atkārtosim drošības noteikumus uz ielas, pagalmā, pie ūdens.

.. Ir tveice. Un ir sapnis par zilzaļu jūru, vēju, valgmi...un jūrā mestiem akmentiņiem...

Ir tikai tveice
Dūmakaini spoža
Un neskaitāmas
Ēnas dilst un lūzt
Es rakstu vārdus
Putekļainā logā
Es nāku tavu
Piedošanu lūgt...
( Autobuss debesīs)
 

Tuvākie pasākumi

01.07.2020. plkst. 09:17 – 17.07.2020. plkst. 09:17
Pašiem sava baskāju taka! Paldies skolotājai Inetai!
Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.