Montesori grupa

Darbojas Montesori grupa, kurā notiek induviduālās un atbalsta nodarbības pirmsskolas bērnu vispusīgai attīstībai.

Montesori nodarbību mērķis ir veicināt bērna attīstību, vispusīgi iepazīstot bērnu, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku, būt aktīvam, paust radošumu.

  • Pastāsti man, un es aizmirsīšu.
  • Parādi man, un es to atcerēšos.
  • Ļauj man izdarīt pašam, un es sapratīšu.