Krāsu nedēļa.

 • Vingrināties veikt eksperimentus ar sniegu- tīru un netīru.
 • Pārrunāt, kāpēc sniegu nevajadzētu ēst, kas notiek ar sniegu apkārtējās vides ietekmē.
 • Rosināt prieku par krāsām, to niansēm.
 • Nostiprināt aktīvajā runā krāsu nosaukumus.
 • Mācīties likt krāsainas papīra sloksnītes vai klucīšus augošā un dilstošā secībā.
 • Vingrināties ar pirkstu izvilkt plastilīnu pa šablonu.
 • Vingrināties plastilīna darbam pievienot sīkas detaļas- kātiņu, lapiņas, podziņas
 • Vingrināties plēst papīru strēmelītēs (pavasara zālīte, puķu kātiņi) un pielīmēt pie zīmējuma.
 • Aplicēt krāsainas puķītes ar krāsaino aplikācijas papīru, pielīmēt.
 • Mācīties savu darbu papildināt, piezīmējot kādu detaļu ar krāsu zīmuļiem vai flomāsteriem.
 • Vingrināties tīt dziju ap kartona riņķīti.
 • Izgaršot krāsainās karameles un pasmaržot drauga konfektes, salīdzināt krāsainās mēles.

Čaklo roku nedēļa.

 • Paplašināt vārdu krājumu ar bērniem saprotamiem profesiju nosaukumiem.
 • Vingrināties ieklausīties skaņās un noteikt darbību (sit ar āmuru, ar karoti pa šķīvi, svilpj svilpi, raksta uz papīra).
 • Iepazīstināt ar ikdienā sastopamām profesijām.
 • Vingrināties grupēt figūras pēc dotajām pazīmēm (krāsas un virziens).
 • Rosināt saskatīt atšķirības starp dabas postīšanu un saudzēšanu
 • Vingrināties lietas novietot un apvilkt plaknē.
 • Vingrināties apvilkt priekšmetu.
 • Vingrināties sakopt apkārtējo vidi, veicot ikdienā darāmos auklītes darbus.
 • Vingrināties vilkt pa līniju pēc dotā parauga.
 • Noskaidrot, kura nodarbe ir patīkama un kura nē.

Putni

 • Mācīties uztvert īsus dzejoļus.
 • Attīstīt spēju atdarināt vārdus un pieaugušo darbības.
 • Nostiprināt zināšanas par putniem.
 • Veidot priekšstatus par priekšmetu lielumu.
 • Attīstīt prasmi grupēt.
 • Vingrināt roku pirkstu muskulatūru – bīdot, ieliekot, uzliekot.
 • Vingrināties iet un skriet vienā virzienā vai bariņā.
 • Vingrināties rāpot.
 • Apgūt kustību rotaļas ārā.
 • Mācīties veltnēt plastilīnu starp plaukstām.
 • Vingrināties pareizi turēt otu un paņemt krāsu no trauciņa.
 • Mācīties vilkt platas līnijas.
 • Iepazīstināt ar balto krāsu.
 • Veidot prasmi darboties ar aplicēšanas materiāliem.
 • Mācīties dziesmas ritmā grabināt grabulīti un plaukšķināt plaukstas.

(01.02.2017-28.02.2017)

Montesori grupa

Darbojas Montesori grupa, kurā notiek induviduālās un atbalsta nodarbības pirmsskolas bērnu vispusīgai attīstībai.

Montesori nodarbību mērķis ir veicināt bērna attīstību, vispusīgi iepazīstot bērnu, viņa iedzimtās dotības un īpatnības, valodu, matemātiski loģisko domāšanu, apgūt sadzīves un pašapkalpošanās iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku, būt aktīvam, paust radošumu.

 • Pastāsti man, un es aizmirsīšu.
 • Parādi man, un es to atcerēšos.
 • Ļauj man izdarīt pašam, un es sapratīšu.

Bērns mierīgi atstājis mājas, lai vērotu kā pasaulē klājas!