Šajā mēnesī mēs:
  • svinēsim Lieldienas,
  • vērosim pārvērtības dabā - dabas atmoda,
  • nosauksim taurenīšu un putnu krāsas,
  • vērosim kukaiņus dabā, saskatīsim kopīgo un atšķirīgo,
  • iepazīsim pļavas, parkus, dārzus pavasarī,
  • izzināsim sauli - saules ietekme uz dabas norisēm,
  • pavasara puķes, iepazīstam un nosaucam pazīstamākās,
  • spēlēsim rotaļas, svinēsim svētkus,
  • mācīsimies dzejoļus par pavasari.


 

“Mārītes” 4-7 gadīgie bērni

Mārīte pa roku rāpo,
Augšup augšup viņa lien.
Piesit mazās kājiņas
Žviks uz savām mājiņām.

Esam lielākie un gudrākie- esam  pētnieki. Mums patīk radoši darboties, draudzēties un čakli mācīties. Bet vairāk par visu mums patīk āra aktivitātes.
 

Mūsu ikdiena un svētki