Šajā mēnesī mēs:

 

“Mārītes” 4-7 gadīgie bērni

Mārīte pa roku rāpo,
Augšup augšup viņa lien.
Piesit mazās kājiņas
Žviks uz savām mājiņām.

Esam lielākie un gudrākie- esam  pētnieki. Mums patīk radoši darboties, draudzēties un čakli mācīties. Bet vairāk par visu mums patīk āra aktivitātes.No sirds sveicam mūsu skolotāju Inetu Kārkliņu ar godam nopelnīto Jelgavas valstspilsētas Atzinības rakstu par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu bērnu audzināšanā. Lepojamies kopā ar " Mārīšu " grupaiņas bērniem.

Mūsu ikdiena un svētki