Šonedēļ mēs:

(11.11. līdz 15.11.)
 • Šonedēļ mēs:
 • Iepazīsimies ar drukāto burtu L(5.g.)
 • Vingrināsimies atcerēties no galvas dzejoli un to skandēt svētkos,izteiksmīgi un skaidri izrunājot vārdus.
 • Vingrināsimies rakstīt burtu L,l(6.g.)
 • Vingrināsimies izprast un uztvert izzinošā tekstā,kā arī pieaugušā stāstījumā pausto informāciju.
 • Vingrināsimies noteikt vārdā visas skaņas.
 • Vingrināsimies saukt kārtas skaitļus.
 • Sakārtosim objektus pēc garuma,sākot ar garāko vai īsāko.
 • Iepazīsimies ar pulksteni(5.g.)
 • Mācīsimies noteikt stundu pulkstenī(6.g.)
 • Rakstīsim ciparus augošā un dilstošā secībā.
 • Iepazīsimies ar karti,globusu,Latvijas atrašanās vietu uz tā.
 • Iesaistīsimies svētku sagatavošanā un svinēšanā izglītības iestādē.
 • Veidosim pozitīvu attieksmi pret tautas tradīcijām un kultūru.
 • Atkārtosim pieklājīgas uzvedības noteikumus svētkos un ikdienā.
 • Papildināsim priekšstatus par cilvēku pienākumiem ikdienā un svētkos.
 • Iepazīsimies ar dažādiem karogu veidiem un simboliem,kas uz tiem attēloti.
 • Papildināsim zināšanas par latviešu rakstu zīmēm,ornamentiem.
 • Vingrināsimies pēc parauga pagatavot karogu.
 • Vingrināsimies griezt papīra sloksnītes.
 • Vingrināsimies ciparus izlīmēt vienmērīgi pa riņķi.
 • Vingrināsimies pielīmēt sīkas detaļas.
 • Rosināt radoši un interesanti papildināt savu darbu.

“Mārītes” 4-7 gadīgie bērni

Mārīte pa roku rāpo,
Augšup augšup viņa lien.
Piesit mazās kājiņas
Žviks uz savām mājiņām.

Esam lielākie un gudrākie- esam  pētnieki. Mums patīk radoši darboties, draudzēties un čakli mācīties. Bet vairāk par visu mums patīk āra aktivitātes.


Esam lepni un priecīgi - mūsu skolotāja palīgs Agnija ir saņēmusi Jelgavas pilsētas Izglītības pārvades atzinības rakstu par apzinīgu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu.
Sveicam no sirds!

Mūsu ikdiena un svētki