Kategoriju arhīvs: Mārītes

20.03. – 24.03. Krāsainā nedēļa, skaņu nedēļa.

Ai, kāds prieks, ai kāds prieks, nokusis ir sniegs.

Ai, kāds prieks, ai kāds prieks, putniņš laukā dzied.

Ai, kāds prieks, ai kāds prieks, skaties tur un tur.

Ai, kāds prieks, ai kāds prieks, saule pavasari bur.

ĢĒRBSIMIES KATRU DIENU SAVĀ KRĀSĀ.

 • Rosināsim pastāstīt par saviem vērojumiem pavasarī tuvākajā apkārtnē.
 • Rosināsim saklausīt un noteikt dažādu materiālu, priekšmetu un dzīvu būtņu, parādību radītās skaņas.
 • Mācīsimies raksturot skaņas īpašības – klusa, skaļa, griezīga, maiga…
 • Minēsim izdomātās aprakstošās mīklas.
 • Vingrināsimies atdarināt skaņu kopas literārajā tekstā.
 • Mācīsimies veidot aprakstošus stāstījumus par priekšmetiem, izsakot savas domas.
 • Vingrināsimies noteikt ar priekšmetiem un cipariem lielāks, mazāks, vienāds.
 • Vērosim ko daba pavasarī var redzēt, sajust, saklausīt.
 • Vingrināsimies noklāt lapas fonu ar krītiņu, turot to guļus.
 • Vingrināsim prasmi pazīt atvasinātās krāsas.
 • Rosināsim bērnus lietot  uzturā salātus.
 • Pētīsim, taustīsim, smaržosim, garšosim dažādus pavasarīgus dārzeņus.
 • Vingrināsimies dārzeņus sagriezt ar plastmasas nazīti.
 • Klāsim galdu un baudīsim pavasarīgos salātus.

13.03.-17.03. Pavasara stāsts.

Ligzdā dzīvo zvirbulīši.

Skat, jau mostas mīlulīši.

Čir, čir, čir, čir, čir, čir,

Skat jau mostas mīlulīši.

Ligzdiņu mēs atstāsim,

Saulē spārnus sildīsim.

Čir, čir, čir, čir, čir, čir,

Saulē spārnus sildīsim.

 • Rosināsim dabā vērot pavasara pazīmes.
 • Nostiprināsim priekšstatus par to, kā mainās cilvēka apģērbs, mainoties laika apstākļiem.
 • Attīstīsim prasmi atšķirt prozu no dzejas.
 • Mācīties uztvert dzejoļa tēmu un pateikt, par ko tajā stāstīts.
 • Aktivizēsim vārdu krājumā norādāmos vietniekvārdus “šis”, “šī”. ” “tas”, “tā”.
 • Attīstīsim prasmi veidot dialogus ar pieaugušajiem un citiem bērniem.
 • Vingrināsimies iztrunāt līdzskaņus “š” un “s”.
 • Vingrināsimies atkārtot dzirdētās skaņas-pieklaudzināt, izplaukšķināt.
 • Nostiprināsim zināšanas par diennakts daļām. Izzināt, kas katrā laikā notiek.
 • Nostiprināsim zināšanas par koku. Pilnveidosim prasmi un vārdu krājumu – vērosim pūpolus, koku pumpurus un raksturosim tos.
 • Rosināsim papildināt zīmējumu.
 • Vingrināsimies dabā vēroto attēlot savā zīmējumā.
 • Vingrināsimies izveltnēt “desiņas” , pūpola zars, mācīsimies veidot apaļas formas – pūpoliņus saplacināt un piestiprināt.
 • Vingrināsimies griezt dziju īsos gabaliņos un tos pielīmēt vai piesiet saulītes trafaretam.

06.03.-10.03. Kas dzīvo ūdenī?

Upīte plūst pa mežu

Tajā vardītes dzīvojas.

Ūdentiņš šalkojas klusi, tik klusi

Un uz akmeņiem skalojas.

 • Veidot priekšstatu par dažādām ūdens krātuvēm.
 • Pārrunāt drošības noteikumus ūdens tuvumā.
 • Rosināt priecāties par dabas daudzveidību.
 • Rosināt pastāstīt, kas attēlots ilustrācijā.
 • Aktivizēt runā īpašības vārdus, stāstot par priekšmetu ārējo izskatu. Iepazīstināt ar terminu “skaņa”.
 • Mācīt saskaņot skaitļa vārdus ar lietvārdu dzimtē, skaitlī un locījumā, atbildot uz jautājumu  cik?.
 • Vingrināt prasmi grupas telpā saskatīt priekšmetus, kas līdzinās četrstūrim, aplim.
 • Rosināt interesi par ūdens valstību. Sniegt priekšstatus par zivs uzbūvi un dzīves vidi. Veidot saudzīgu attieksmi pret dzīvo dabu.
 • Vingrināt vienmērīgi noklāt ar ūdeni papīru, izmantojot otu.
 • Iepazīstināt ar netradicionāliem zīmēšanas paņēmieniem un materiāliem.
 • Mācīt veidot sīkas bumbiņas un saplacināt tās ar pirkstu galiem.
 • Turpināt attīstīt prasmi griezt ar šķērēm, griezt strēmeles gabaliņos,veidot ūdenszāles pielīmējot tās.
 • Limonādes pagatavošana, vingrināsimies vienmērīgi maisīt šķidrumu.
 • Vingrināties vilkt un izpūst caur salmiņu ūdeni.

Sava atspulga vērošana peļķē vai bļoda, ūdens skaņas – klausīsimies ierakstos. Vingrināsimies piesūcināt un izspiest ūdeni no švammes vai lupatiņas. Pagaršosim, pasmaržosim jūras kāpostus vai kādu citu jūras produktu. Rotaļa ” Zivju ķeršana” .

27.02.-03.03. Lietus un peļķes.

Pik, pik, pik un pak, pak, pak!

Lietiņš krīt piku pak.

Tip, tip, tip un tap, tap, tap!

Zaķēns lēkā tipu – tap.

 • Vērot izmaiņas dabā dažādos gadalaikos, sekmēt interesi par dabas parādībām.
 • Rosināt vērot un pastāstīt par laika apstākļiem.
 • Turpināt attīstīt prasmi uzmanīgi klausīties stāstījumu un dzejoļus, rosināt tos atstāstīt.
 • Atkārtot īso un garo patskaņu izrunu.
 • Vingrināt salīdzināt vienāda un atšķirīga skaita priekšmetu kopas, pieliekot vienu priekšmetu pie otra, vingrināt atšķirt jēdzienus ” vairāk”,  ” mazāk”, ” vairāk nekā”, mazāk nekā”.
 • Nostiprināt skaitīšanas iemaņas.
 • Veidot priekšstatu par laika apstākļiem un to atainojumu grupas dabas kalendārā.
 • Rosināt pastāstīt, kādi laika apstākļi bija vakar un kādus vēlētos rīt.
 • Vingrināties izkrāsot noteiktu laukumu, ievērojot robežas
 • Rosināt pēc paša iniciatīvas radoši papildināt zīmējumu
 • Pievērst uzmanību zīmuļa pareizai turēšanai zīmēšanas laikā.
 • Nostiprināt iemaņu veidot bumbiņu, vingrināt ar pirkstu galiem piespiest to pie pamatnes, veidojot lietus lāsītes.
 • Veidot prasmi sakārtot darba vietu pēc darba veikšanas.
 • Rosināt priecāties par paša paveikto darbu.

Klausāmies ar aizvērtām acīm, kā līst lietus, kā tek ūdens no krāna, kā pil, lejas. Noteiksim kāds ūdens ir peļķēs, lēksim pāri peļķēm izpētīsim vai ūdens smaržo, vai smird. Garšosim, kura glāzē ūdens ir salds, skābs, sāļš. Pagatavosim limonādi.