Es pats

Attīstīt pašapkalpes iemaņas

Reaģēt uz savu vārdu

Pazīt savas personiskās lietas

Attīstīt prasmi lietot pieklājības frāzes

Rosināt saudzīgi attiekties pret dabu

Rosināt atdarināt pieaugušo darbības dabā.

Novērot dabas parādības.

Attīstīt prasmi izteikt savas domas.

Paplašināt vārdu krājumu

Ieinteresēt bērnus darboties ar priekšmetiem

Mācīties saprast jēdzienu -apaļš

Attīstīt prasmi burzīt papīru

Attīstīt prasmi likt klucīšus rinda, vienu aiz otra

Sekmēt radošo pašizpausmi

Veidot prasmi rotaļās darboties kopīgi

Veidot prasmi darboties spēlēs atbilstoši noteikumiem

Attīstīt spējas ar kustību palīdzību izjust ritma maiņu

Sekmēt deju elementu apgūšanu

Mācīties veikt elpošanas vingrinājumus