Dejovisi.lv piedāvā apmeklēt ritmikas nodarbības

Deja palīdz attīstīt emocionālo intelektu. Izrādās, ka koordinācija, kas tiek attīstīta deju nodarbībās, ietekmē apziņu un emocionālo intelektu, attīsta spēju just un iepazīt citu cilvēku sajūtas. Var teikt, ka apmācību rezultātā, attīstot ķermeņa līdzsvara sajūtu, cilvēki iegūst arī līdzsvaru dvēselē.

Ritmikas nodarbībās mēs mācām ne tikai deju soļus, bet arī ar spēles elementu un vingrinājumu palīdzību tiek attīstīta bērnu emocionālā joma, vēlēšanās izzināt pasauli. Tiek uzlabota ne tikai bērna fiziskā sagatavotība un veselības stāvoklis, bet arī pilnveidota bērna prasme komunicēt un uzvedības pieredze. Bērni pirmsskolas un jaunāko klašu vecumā ir īpaši kustīgi, tāpēc svarīgi ir neierobežot viņu dabisko dinamiku, bet ar pieredzējušu skolotāju palīdzību apgūt paškontroli kustību laikā.

Šajās nodarbībās bērnam profesionāla deju un ritmikas pedagoga vadībā būs iespējas uzlabot ritma izjūtu, stāju, lokanību, muzikālo dzirdi. Jūsu bērns iemācīsies dažādas ritma dejas un deju pamatus, kas būs noderīgi turpmākajā bērna dzīvē.