Septembris
Mēneša temats: Ceļā uz zinību zemi. Darbojies droši!
Lielais jautājums: Kas es esmu?
Ziņa bērnam: Cilvēki mācās,lai zinātu ko un kā darīt. Mūsu rīcība var ietekmēt citu cilvēku drošību.


Vērtības: Cilvēka cieņa, dzīvība
Tikumi: Atbildība, līdzcietība
Caurviju prasmes: Kritiskā domāšana un problēmu risināšana, pilsoniskā līdzdalība.

Septembris ir gada devītais mēnesis. Latviešu mēneša senie nosaukumi ir silu, veselo vai Miķeļa mēnesis. Septembris ir pirmais rudens mēnesis, kad diena izlīdzinās ar nakti un tās ir vienāda garuma. Latvijā septembris ir arī pirmais skolas mēnesis. Katru gadu 1. septembris tiek gaidīts ar īpašām, priecīga satraukuma pilnām sajūtām, bet šis gads, šķiet, ir īpašs - ilgi gaidītā atkalsaredzēšanās piešķīra šai dienai sirsnīga prieka dzirksti.

Arī mūsu bērnudārzā Zinību diena vienmēr ir īpaša - priecīgu pārsteigumu pilna gan bērniem, gan vecākiem. Bērnus sagaidīja  pasaku tēli, kuri cienāja visus ar gudrības ābolīšiem un graužamlecam burkāniem, gudrā pūce kopā ar bērniem minēja mīklas, bet īpašajās svētku pusdienās raibā govs cienāja bērnus ar Zinību dienas saldējumu...Ņamm! Bet pāri visam - rudens ziedu smaržas, skumjas par aizejošo vasariņu, lielo burbuļu šovs, rotaļas ar baloniem un pašu gatavotās svētku kūkas baudīšana, akmentiņu apgleznošana, varavīksnes gobelēna darināšana, vēlēšanos piepildīšanās Laimes vārtos, leļlu teātra izrāde "Kā ezis ciparus mācījās", sporta aktivitātes mūzikas pavadībā un daudz, daudz prieka un līksmības! 

Septembrī mūsu sarunas būs par draudzību un draugiem, par grupas likumiem un to ievērošanu, par drošību iestādē, pagalmā, uz ielas...Es savā grupiņā, es ģimenē, es un mans ķermenis. Manas mantas, man gultiņa, skapītis, krēsliņš. Es un mani grupas biedri - mācāmies sadarboties, dalītiess, spēlēties...Es un pieklājīga uzvedība, valoda. Kāds es esmu? Ko pa vasaru esmu iemācījies? Kādus notikumus esmu redzējis, ko sapratis?

Pētīsim vidi - kāda vide ir man apkārt? Kāda drošība tajā jāievēro? Kas ir ceļu satiksmes noteikumi, kādēļ tie jāievēro? Mans ikdienas darbs, darba tikums, mani ikdienas pienākumi. Bet pienākumi vēl lai pagaida...Vēl brīdi pirms... Vēl mazu brīdi pirms...

                                        ...Es ielūdzu Tevi uz ķirbju sēkliņām...Manu galdu rotās saulespuķu smagās galvas, miķelīšu zeltactiņas vizuļos saules pielietajā  dārzā, ...vējiņš liegi paijās matus, un mēs ļausimies rāmajai apskaidrībai, kas saucas - RUDENS...


Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.