Februāris
Mēneša temats: Ziemas pasakas.
Lielais jautājums: Kā mēs izturamies pret pasauli?
Ziņa bērnam:
Pasaku lasīšana un pasaku stāstīšana ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, kura tiek nodota no paaudzes uz paaudzi. Pasakas ir ļoti interesantas un pamācošas.
Vērtības: cilvēka cieņa
Tikumi: līdzcietība, taisnīgums
Caurviju prasmes: pilsoniskā lidzdalība, jaunrade un uzņēmējspēja


Gads atnācis- pavisam jauns.
Ko tas no dzīves jēdz...
                 ( M.Zālīte)
Gada pirmais mēnesis - janvāris jeb ziemas mēnesis  ir klāt! Tas iesācies kā parasti - pa druskai vēja, pa riekšavai sniega, pa bišķim dubļu...Acīs vēl jaušams brīnumsvecīšu mirdzums, vīst un smaržo vēl neapēstie mandarīni, tukša un skanīga skumst krājkasīte... Dāvanas ir izsaiņotas un apskatītas, un ir īstais laiks sarunām par dāvanu saņemšanas un dāvināšanas prieku...
Janvārī mūsu sarunas būs par ziemu - par pasaku tēliem gadu mijā, ļausimies ziemas pasaku burvībai, uzbursim ziemu laukos, mežā, parkā...Runāšim par meža zvēriem ziemā - kur īsti viņi paliek sniegā un aukstumā? Vai viņiem nesalst? Un ko viņi ēd piesnigušajā mežā? Mūsu sarunas būs par žēlsirdību un palīdzību - kā palīdzēt dzīvām būtnēm ziemā? Barosim putniņus un vērosim viņu prieku un pateicību. Mācīsimies pažēlot viens otru, nedarīt otram to, kas pašam nepatīk.
Janvārī pētīsim pulksteni - runāsim par laiku un kalendāru, par gada un dienas ritējumu. Ko nozīmē "laiks stāv"un "laiks skrien" ? Mūsu sarunas būs par to, kāds ir bijis pagājušais gads un kādu mēs vēlētos jauno gadu? Runāsim par tikumu um netikumu, par godu un laimi. Kad es jūtos laimīgs?  Kas par to liecina?

Janvārī teiksim paldies eglītei, un zaļos, adatainos zarus vedīsim uz mežu, lai meža zvēriem tiek pa vitamīnam. Janvārī ceram sagaidīt arī snieguun salu, un tad lielā dauzīšanās un eksperimenti ar tiem ies vaļā...Noskaidrosim, kāds ir sniegs? Kur tas rodas? Kāpēc tas kūst un gurkst? Vai to var pagaršot? Te nu vietā būs arī sarunas par drošību ziemā - uz ielas, pagalmā uz ledus. Kādēļ uz ledus slīd? Kādēļ mašīnas nevar nobremzēt slidenā laikā? Kādēļ jābūt ļoti piesardzīgam?
Bet pāri visam - pasakas un prieks par sniegu un "Svētki ledus pilī" ! Heijā! Hopsā!

Janvārī:
Ziemas pasakas un mīklas.
Paldies eglītei.
Svētki ledus pilī.
Pasaku tēli atdzīvojas. Spēlējam teātri.

 Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.